konkurs poetycki - MAMY I MY

grafika-kulka-int.jpg

22 marca 2021

Zapraszamy do udziału w XIX Konkursie Poetyckim im. Jana Kulki organizowanym przez Miejski Dom Kultury- Dom Środowisk Twórczych w Łomży.

Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest nadesłanie na e-mail Organizatora zestawu dwóch niepublikowanych drukiem oraz nienagradzanych w innych konkursach (w tym w konkursach internetowych) tekstów poetyckich w języku polskim.
Zgłoszenia należy przesyłać do 20 kwietnia 2021 r.
Gala konkursu odbędzie się 22 maja 2020r.

UWAGA: Ze względu na epidemię COVID-19, chcemy ułatwić Państwu udział w Konkursie, dlatego zgłoszenia należy nadsyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail Organizatora (konkurs.poetycki@mdk.lomza.pl).  Zgłoszenia przesyłane drogą pocztową, nie będą brane pod uwagę.

REGULAMIN pdf

 

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać trzy dokumenty:

• pierwszy zawierający zestaw wierszy podpisany tylko i wyłącznie godłem, (format dokumentu to DOCX/DOC, lub PDF)

• drugi plik zawierający godło, imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu, adres do korespondencji, e-mail, krótką notę biograficzną (format dokumentu to DOCX/ DOC lub PDF)

• trzeci to podpisane oświadczenia (scan lub wyraźne i ostre zdjęcie) dotyczące zgody przetwarzanie danych osobowych:

a) w przypadku osób nieletnich zgodę podpisuje opiekun prawny każdego uczestnika według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu

b) w przypadku osób pełnoletnich zgodę na udział w konkursie podpisuje uczestnik, według

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółowym Regulaminem Konkursu.REGULAMIN pdf