wykład - MAMY I MY

living-room-581073_1280-1280x825.jpg

12 czerwca 2019

Prelekcja- Anny Dąbrowskiej ma na celu przybliżenie atmosfery i życia towarzyskiego magnackiego dworu Izabeli i Jana Klemensa Branickich. Motywem przewodnim będą fetes galantes -„wykwintne zabawy” eleganckiego towarzystwa które organizowano w pałacowych
ogrodach zarówno w Białymstoku, jak i w letniej rezydencji w Choroszczy.
Organizator: Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Więcej informacji na:

www.facebook.com